U četvrtak, 18. ožujka i petak, 19. ožujka 2021. godine, održana je online konferencija “Radnopravnost 2021. – radno okruženje ponosno na raznolikost” kao dio aktivnosti projekta “Radnopravnost svima!“ kojeg financira Europska unija u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.) te sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

Tijekom dva dana konferencije održane su diskusije i prezentacije koje su se bavile relevantim temama vezanim za zaštitu prava i suzbijanje diskriminacije na osnovi spolne orijentacije, rodnog identiteta i izražavanja u području rada i radnih uvjeta, na kojima je izlaganja održalo 34 stručnjaka/inja, predstavnika/caposlodavaca,sindikata, akademskih i vladinih institucija teorganizacijacivilnogadruštvaizEuropekojiaktivnoradeuovom području.

Konferencija je otvorena izlaganjima Juul VAN HOOF iz Agencije Europske unije za temeljna prava, Marca Angela, supredsjednik LGBTI Intergrupe Europskog parlamenta, te Višnje Ljubičić, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH koji su se u svojim izlaganjima osvrnuli/e na trenutno stanje, mehanizme zaštite te preporuke poslodavcima u cilju suzbijanja diskriminacije LGBTIQ osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju. 

Program je nastavljen okruglim stolom o važnosti politika uključivosti te ulozi poslodavaca u stvaranju sigurnog i uvažavajućeg radnog mjesta za LGBTIQ+ zaposlenike na kojem su izlagali/e Anna Shepherd, voditeljica partnerstava ILGA Europe;Mirjana Matešić, ravnateljicaHrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj; Mirta Pađen Lee, People & Culture Manager u IKEA Zagreb i Ivan Janković, People and Culture Delivery Manager u IKEA Jugoistočna Europa;Jolanda van Gool, savjetnica odbora The Pink Network u Savezu nizozemskih sindikata; te Filip Zoričić, ravnatelj Gimnazije Pula.

Prvog dana konferencije također je održan panel na kojem su predstavljeni evaluacijski instrumenti za mjerenje uspješnosti organizacija u primjeni praksi uključivosti i raznolikosti na kojem su gostovali, David Pollard, izvršni direktor organizacije Workplace Pride iz Nizozemske, koja od 2014. godine provodi Workplace Pride Global Benchmark namijenjen organizacijama koje posluju globalno; Dr. Kai Bethke, član uprave organizacije Pride Biz Austria, koja od 2009. godine dodjeljuje nagradu „Meritus“ austrijskim poslodavcima koji su posebno posvećeni upravljanju raznolikošću; te dr. sc. Jasminka Juretić,koautorica Indikatora ravnopravnosti na radnom mjestu koji se provodi u Hrvatskoj.

O praksama koje Unite the Union, sindikat iz Velike Britanije koji broji 1.4 milijuna članova/ica, provodi s ciljem promicanja uključivosti i suzbijanja diskriminacije LGBTIQ radnika/ca, govorili su Carolyn Simpson – regionalna povjerenica za ravnopravnost i žene te Phil Jones – predsjednik nacionalnog LGBTQ odbora Unite the Uniona.

Drugog dana konferencije, svoje prakse rada u području ravnopravnosti i suzbijanja diskriminacije LGBTIQ osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanu, predstavilo je 14 europskih organizacija –MrežaEuropean Pride Business, Trans Mreža Balkan, Pride Biz Austria, L’Autre Cercle iz Francuske, Prague Pride iz Češke, Háttér Society iz Mađarske, Legebitra iz Slovenije, Sarajevski Otvoreni Centar iz Bosne i Hercegovine, CoC i Tûmbaiz Nizozemske, Wirtschaftsweiber i Völklinger Kreis iz Njemačke te Dugine obitelji i Trans Aid iz Hrvatske.

Također, drugog dana konferencije, dr. Igor Grabovac, sa Medicinskog fakulteta u Beču, predstavio je „WE Project“ usmjeren na promicanje ravnopravnosti LGBTIQ mladih koji ulaze na tržište rada. Na samom završetku programa, održana je panel diskusija na temu osnaživanja trans, inter i rodno varijantnih osoba u području rada i radnih uvjetana kojoj su gostovali Anwar Ogrm, TGEU; dr. Aleksa Milanović, Trans Mreža Balkan; dr. Beá Sándor, Háttér Society (Mađarska) i Nina Čolović, Trans Aid (Croatia).

Glavni zaključci konferencije su da poslodavci trebaju zauzeti jasne stavove i poduzeti konkretne korake kako bi zaštitili svoje svoje zaposlenike/ce od diskriminacije i omogućili im da na radnom mjestu budu ono što jesu, jer sigurna i uvažavajuća radna okruženja su skladna, zaposlenici/e se međusobno poštuju i cijene jedni druge, te svoja različita iskustva i znanja koriste u timskom radu što doprinosi pozitivnim rezultatima cjelokupne organizacije. Također, potrebna je jača povezanost i suradnja poslodavaca, sindikata, institucija te organizacija civilnog društva, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou,  kako bi se razmijenile dobre prakse i iskustva, a sve u cilju osiguravanja sigurnih i uvažavajućih radnih mjesta za sve zaposlenike/ce.

U sklopu konferencije dodijeljena su priznanja i certifikati poslodavcima koji su sudjelovali u Indikatoru ravnopravnosti na radnom mjestu, odnosno edukacijskom programu “Radnopravnost svima!“ doprinoseći tako ravnopravnosti i suzbijanju diskriminacije LGBTIQ+ osoba u području rada i radnih uvjeta.

Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu evaluacijski je pokazatelj kojim poslodavci dobivaju uvid u svoja postignuća u implementaciji uključivih politika i praksi u radnom okruženju, kao i smjernice koje mogu koristiti za unaprjeđenje svoje organizacijske kulture po pitanju ravnopravnosti na radnom mjestu.

Indikator je provođen 2019./2020. godine, a sudjelovalo je ukupno 110 organizacija iz Hrvatske iz javnog, privatnog i neprofitnog sektora.

Priznanja za sudjelovanje u Indikatoru su dobile organizacije koje su u ukupnom poretku, nakon stručne evaluacije, zauzele od 10 do 6 mjesta, a to su: Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu , Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. za savjetovanje i usluge i Udruga osoba s invaliditetom “Bolje sutra” grada Koprivnice.

Tijekom 2020. godine provođen je i edukacijski program “Radnopravnost svima!” u kojem je sudjelovalo čak 30 organizacija, kojima su ovom prilikom dodijeljeni certifikati.

Dodijeljena su i Priznanja za doprinos ravnopravnosti LGBTI osoba na radnom mjestu, i to organizacijama koje su sudjelovale u edukacijskom programu te su u Indikatoru ravnopravnosti zauzele najviša mjesta. One su: Gimnazija Pula, SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Mreža mladih Hrvatske, Centar za mirovne studije i IKEA Hrvatska, kojoj je kao organizaciji koja je u ukupnom poretku Indikatora zauzela prvo mjesto, dodijeljeno Posebno priznanje za doprinos ravnopravnosti LGBTI osoba na radnom mjestu.

Čestitamo svim dobitnicama i veselimo se budućim suradnjama!

Rezultati Indikatora ravnopravnosti dostupni su u publikaciji koju možete preuzeti ovdje.

Projekt “Radnopravnost svima!” provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Zaklada Solidarna iz Hrvatske te Stichting Tûmba iz Nizozemske, a financira Europska unija u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.) i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.