„Radnopravnost svima!“ (eng. Work Equality for All) projekt je kojeg partnerski provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost i Stichting Centrum Tumba iz Nizozemske.

Projekt je svojevrsni nastavak projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ kojeg su od 2015. do 2017. godine provodile organizacije civilnog društva iz Hrvatske – Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju BRID, udruga Zora.

Projekt traje 24 mjeseca (od siječnja 2019. do prosinca 2020.)  a cilj mu je doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju kroz razvoj i implementaciju edukacijskih modela i alata, razmjenu znanja te poticanje suradnje između sindikata, poslodavaca i organizacija civilnog društva kao i podizanje svijesti o radničkim pravima među LGBTI zajednicom.

Kroz treninge i edukativne platforme namijenjene poslodavcima i sindikatima te produkciju dokumentarno-filmskih i medijskih sadržaja namijenjenih LGBTI populaciji poticat će se stvaranje inkluzivne i pravedne okoline za LGBTI zaposlenike i tražitelje zaposlenja, povećati njihova informiranost o radničkim pravima te povećati znanje i svijest sindikata i poslodavaca o LGBTI pitanjima.

U okviru projekta, po drugi puta će se u Hrvatskoj provoditi Indikator ravnopravosti na radnom mjestu –  instrument kojim organizacije mogu mjeriti svoje djelovanje i uspješnost u smanjenju diskriminacije na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja te stvaranju inkluzivnog okruženja na radnom mjestu. Kao evaluacijski okvir politika i praksi unutar organizacije i organizacijske kulture po pitanju jednakosti na radnom mjestu i inkluzivnosti, Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu vrijedan je dokument za poslodavca, zaposlenike i cijelu zajednicu.

Promotivne aktivnosti posebno su osmišljene s ciljem podizanja svijesti javnosti o diskriminaciji koju doživljavaju LGBTI osoba te o nužnosti izgradnje uključivog i ravnopravnog društva temeljenog na solidarnosti i jednakim pravima za sve.

Inovativne metode projekta uključuju korištenje filmske i kazališne umjetnosti, u svrhu edukacije i senzibilizacije poslodavaca, zaposlenika i LGBTI zajednice s ciljem poticanja socijalne kohezije i unaprijeđenja jednakosti na radnom mjestu. Razvoj i primjena politika i praksi za zaštitu prava LGBTI zaposlenika i tražitelja zaposlenja doprinijet će suzbijanju diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i / ili rodnog identiteta i izražavanja na radnom mjestu te posljedično i u drugim segmentima života.

Rezultati projekta bit će predstavljeni na završnoj konferenciji kako bi se javnosti te predstavnicima sindikata, institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske i EU ali i šire približili modeli i metode kojima se unutar radne okoline mogu poboljšati prakse usmjerene na poticanje raznolikosti i inkluzivnosti.

Provedbom projektnih aktivnosti ojačati će suradnja te potaknuti razmjena pozitivnih praksi i znanja između institucija, sindikata, nevladinih udruga, zaposlenika/ca i akademske zajednice na razini Europske unije.

Projekt ‘Radnopravnost svima!’ financira Europska unija iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014.-2020.).

Prva faza projekta 2015-2017

‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ projekt je kojeg su partnerski provodile Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka ‘LORI‘ u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride.

Kroz suradnje i treninge s europskim udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem LGBTI radničkih prava (Stonewall iz Velike Britanije te RFSL iz Švedske), proveli smo anketu unutar LGBTI populacije i istraživanje o trenutnom stanju prava LGBTI osoba na radnim mjestima, pravno savjetovanje za pripadnike LGBTIQ zajednice, javne panele s predstavnicima/cama sindikata, institucija za ravnopravnost spolova, LGBTI organizacija i zajednice, formiranjem ekspertne radne grupe, pokretanjem Indeksa ravnopravnosti na radnom mjestu, javnom kampanjom RADNOPRAVNOST SVIMA! i suradnjom s poslodavcima – stvaramo zagovarački model u smjeru kreiranja politika za unaprjeđenje LGBTI radničkih prava u Hrvatskoj.

Više o aktivnostima projekta možete pronaći na ravnopravnost.lgbt

kontakt osoba:
Gabrijela Ivanov
e-mail: gabe@voxfeminae.net