‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ projekt je kojeg partnerski provode Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka ‘LORI‘ u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride.

Kroz suradnje i treninge s europskim udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem LGBTI radničkih prava (Stonewall iz Velike Britanije te RFSL iz Švedske), anketu unutar LGBTI populacije i istraživanje o trenutnom stanju prava LGBTI osoba na radnim mjestima, pravno savjetovanje za pripadnike LGBTIQ zajednice, javne panele s predstavnicima/cama sindikata, institucija za ravnopravnost spolova, LGBTI organizacija i zajednice, formiranjem ekspertne radne grupe, pokretanjem Indeksa ravnopravnosti na radnom mjestu, javnom kampanjom RADNOPRAVNOST SVIMA! i suradnjom s poslodavcima – stvaramo zagovarački model u smjeru kreiranja politika za unaprjeđenje LGBTI radničkih prava u Hrvatskoj.

Više o aktivnostima projekta možete pronaći na ravnopravnost.lgbt

kontakt osoba:
Gabrijela Ivanov
e-mail: gabe@voxfeminae.net
mobitel: 095 835 99 65

 

Projekt ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ financira Europska unija – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost projektnih partnera i ne odražava nužno gledišta Europske unije ni Ureda za udruge RH.