Projekt LGBTIQ Work Equality Alliance (Savez za LGBTIQ ravnopravnost na radnom mjestu) – Radnopravnost svima! predstavlja nastavak rada hrvatskih i slovenskih organizacija civilnog društva, tvrtki i drugih poslodavaca te sindikata na suzbijanju diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i spolnih karakteristika (SOGIESCE), kao i na promicanju uključivog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe. Projekt se nadovezuje na rezultate prethodnih akcija i projekata provedenih u partnerstvu s poslodavcima, sindikatima i LGBTIQ+ zajednicom, a sve s ciljem povećanja njihove uključenosti u aktivnosti koje doprinose stvaranju sigurnog i tolerantnog radnog okruženja.

Kroz ovaj projekt želimo proširiti i produbiti suradnju s poslodavcima i sindikatima kako bismo zajedničkim naporima:

  • poboljšali politike i programe namijenjene osvještavanju,
  • unaprijedili vještine organizacija civilnog društva, poslodavaca i sindikata za suzbijanje diskriminacije i uznemiravanja LGBTIQ+ zaposlenica_ka,
  • osigurali podršku za LGBTIQ+ osobe i podigli svijest o preprekama i izazovima s kojima su suočene.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • prijenos znanja među europskim organizacijama kao temelj za razvoj programa namijenjenih poslodavcima i sindikatima u Hrvatskoj i Sloveniji,
  • izrada programa za poslodavce koji se sastoji od procjene potreba – upitnika Indeks ravnopravnosti na radnom mjestu (Workplace Equality Indeks) – temeljem kojeg će se kreirati trening prilagođen pojedinim poslodavcima,
  • podizanje svijesti i poticanje poslodavaca na organizaciju kampanje Tjedan radnopravnosti (Workplace Equality Week) u Sloveniji i Hrvatskoj,
  • kreiranje politika za sindikate vezanih uz kolektivno pregovaranje i interne sindikalne prakse te, posljedično, jačanje kapaciteta za aktivno stvaranje ravnopravnog radnog okruženja za LGBTIQ+ osobe,
  • povećanje znanja o LGBTIQ+ zajednici u području zaštite radničkih prava i samim time poticanje zaposlenika_ca na prijavljivanje diskriminacije.

Na kraju projekta, u drugoj polovici 2023. godine u Hrvatskoj će se održati međunarodna konferencija s ciljem poticanja suradnje među relevantnim dionicima.

Projekt LGBTIQ Work Equality Alliance provode Prostor rodne i medijske kulture ‘K-zona’ i LORI iz Hrvatske te Legebitra iz Slovenije.

Projekt LGBTIQ Work Equality Alliance financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja su, međutim, isključivo stavovi autora i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Druga faza programa 2019. – 2021.

„Radnopravnost svima!“ (eng. Work Equality for All) je projekt kojeg su od 2019. do 2021. godine partnerski provodile Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost i Stichting Centrum Tumba iz Nizozemske.

Projekt je bio svojevrsni nastavak projekta ‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ kojeg su od 2015. do 2017. godine provodile organizacije civilnog društva iz Hrvatske – Prostor rodne i medijske kulture K-zona, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju BRID, udruga Zora.

Projekt je trajao 28 mjeseci (od siječnja 2019. do travnja 2021.)  a cilj mu je bio doprinijeti zaštiti prava i suzbijanju diskriminacije LGBTI osoba na radnom mjestu i pri zapošljavanju kroz razvoj i implementaciju edukacijskih modela i alata, razmjenu znanja te poticanje suradnje između sindikata, poslodavaca i organizacija civilnog društva kao i podizanje svijesti o radničkim pravima među LGBTI zajednicom.

Kroz treninge i edukativne platforme namijenjene poslodavcima i sindikatima te produkciju dokumentarno-filmskih i medijskih sadržaja namijenjenih LGBTI populaciji poticalo se stvaranje inkluzivne i pravedne okoline za LGBTI zaposlenike i tražitelje zaposlenja, povećala njihova informiranost o radničkim pravima te povećalo znanje i svijest sindikata i poslodavaca o LGBTI pitanjima.

U okviru projekta, po drugi puta se u Hrvatskoj provodio Indikator ravnopravosti na radnom mjestu –  instrument kojim organizacije mogu mjeriti svoje djelovanje i uspješnost u smanjenju diskriminacije na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja te stvaranju inkluzivnog okruženja na radnom mjestu. Kao evaluacijski okvir politika i praksi unutar organizacije i organizacijske kulture po pitanju jednakosti na radnom mjestu i inkluzivnosti, Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu vrijedan je dokument za poslodavca, zaposlenike i cijelu zajednicu.

Promotivne aktivnosti posebno su bile osmišljene s ciljem podizanja svijesti javnosti o diskriminaciji koju doživljavaju LGBTI osoba te o nužnosti izgradnje uključivog i ravnopravnog društva temeljenog na solidarnosti i jednakim pravima za sve.

Inovativne metode projekta uključuivale su korištenje filmske i kazališne umjetnosti, u svrhu edukacije i senzibilizacije poslodavaca, zaposlenika i LGBTI zajednice s ciljem poticanja socijalne kohezije i unaprijeđenja jednakosti na radnom mjestu. Kroz razvoj i primjena politika i praksi za zaštitu prava LGBTI zaposlenika i tražitelja zaposlenja cilj je bio doprinijeti suzbijanju diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i / ili rodnog identiteta i izražavanja na radnom mjestu te posljedično i u drugim sferama života.

Rezultati projekta bili su predstavljeni na završnoj konferenciji kako bi se javnosti te predstavnicima sindikata, institucija i organizacija civilnog društva iz Hrvatske i EU ali i šire približili modeli i metode kojima se unutar radne okoline mogu poboljšati prakse usmjerene na poticanje raznolikosti i inkluzivnosti.

Projektne aktivnosti doprinijele su jačanju suradnje te razmjeni praksi i znanja između institucija, sindikata, nevladinih udruga, zaposlenika/ca i akademske zajednice na razini Europske unije.

Projekt ‘Radnopravnost svima!’ financirala je Europska unija iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014.-2020.). Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Prva faza programa 2015. -2017.

‘LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu’ projekt je kojeg su partnerski provodile Prostor rodne i medijske kulture K-zona, BRID – Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju, Udruga Zora te Lezbijska organizacija Rijeka ‘LORI‘ u suradnji s udrugama Trans Aid i Zagreb Pride.

Kroz suradnje i treninge s europskim udrugama koje se bave zaštitom i promicanjem LGBTI radničkih prava (Stonewall iz Velike Britanije te RFSL iz Švedske), proveli smo anketu unutar LGBTI populacije i istraživanje o trenutnom stanju prava LGBTI osoba na radnim mjestima, pravno savjetovanje za pripadnike LGBTIQ zajednice, javne panele s predstavnicima/cama sindikata, institucija za ravnopravnost spolova, LGBTI organizacija i zajednice, formiranjem ekspertne radne grupe, pokretanjem Indeksa ravnopravnosti na radnom mjestu, javnom kampanjom RADNOPRAVNOST SVIMA! i suradnjom s poslodavcima – stvaramo zagovarački model u smjeru kreiranja politika za unaprjeđenje LGBTI radničkih prava u Hrvatskoj.

Više o aktivnostima projekta možete pronaći na ravnopravnost.lgbt

kontakt osoba:
Noah Kraljević
e-mail: noah@voxfeminae.net