Projekt “LGBTI ravnopravnost na radnom mjestu” u završnoj fazi uključuje medijsku kampanju “Radnopravnost svima!”- direktno vezanu uz Indikator ravnopravnosti na radnom mjestu, evaluacijski pokazatelj u formi upitnika, namijenjen poslodavcima kojim dobivaju uvid u svoja postignuća u implementaciji inkluzivnih politika i praksi u radnom okruženju kao i smjernice koje mogu koristiti za unaprjeđenje svoje organizacijske kulture po pitanju ravnopravnosti na radnom mjestu s naglaskom na spolne i rodne manjine.

Svoj doprinos kampanji “Radnopravnost svima!” možete dati i vi,

kao poslodavac, predstavnik/ca neke od institucija ili pak fizička osoba kroz kratku pisanu ili video izjavu podrške koja bi bila usmjerena na važnost borbe za zaštitu prava i suzbijanje diskriminacije nad LGBTI osobama na radnom mjestu kao i u svim segmentima života.

Prvenstvena namjena poruke je podizanje svijesti javnosti o potrebi za suzbijanjem diskriminacije LGBTI osoba te o nužnosti izgradnje uključivog i ravnopravnog društva temeljenog na solidarnosti i jednakim pravima za sve. Poruke podrške bit će objavljene na mrežnoj stranici kampanje ‘Radnopravnost svima!’ radnopravnost.hr te na društvenim mrežama projekta.

Po potrebi, poslodavcima i institucijama na području Zagreba koordinacijski tim kampanje može osigurati logističku i tehničku podršku u vidu tima koji će snimiti i montirati poruku.

Svoje pisane izjave podrške, linkove na video-poruke ili generalne upite o sudjelovanju šaljite nam na marino@voxfeminae.net.

Sudjelovanjem u kampanji doprinosite podizanju svijesti i znanja javnosti, ali i poslodavaca, o diskriminaciji na osnovi spolne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja te potičete stvaranje inkluzivne i pravedne okoline za LGBTI osobe koje se suočavaju s diskriminacijom na radnom mjestu.

Tko sve podržava kampanju “Radnopravnost svima!” provjerite ovdje.